Preventie

Schoolverzuim gaat vaak vooraf aan schoolverlaten. We werken samen met de scholen om uitval te voorkomen. Scholen kunnen bij ons een melding doen als een student teveel afwezig is, zodat de doorstroomcoach van Leerrecht samen met school ervoor kan zorgen dat eventuele problemen worden opgelost. 

In een persoonlijk gesprek motiveren wij de student voor zijn of haar opleiding. Als blijkt dat de student helemaal niet op zijn plek zit op een opleiding of school, of als de student bijvoorbeeld persoonlijke of financiële problemen heeft, zetten wij begeleiding in. Samen met de jongere, de opleiding en/of de school zetten wij ons in de beste oplossing te vinden.

VSV-coach

Studenten op het mbo die ondanks alle inzet van school dreigen uit te vallen of bijna uitgeschreven worden, worden door een VSV-coach van Leerrecht begeleidt naar onderwijs, hulpverleningstrajecten of werk. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de professionals op de school. Er is een vsv-coach gekoppeld aan alle mbo-locaties in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam.