Jongeren 18-

Leerrecht.nl

De plek voor leerplicht en voortijdige schoolverlaters in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Jongeren 18-

 • Leerplicht

 • Vrijstelling

  Ieder leerplichtig kind moet op een school ingeschreven staan. Toch kunnen er gewichtige redenen zijn waarom uw kind niet naar school gaat. In bepaalde gevallen kunt u bij Leerrecht vrijstelling van de inschrijving op een school aanvragen. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden.

 • Verlof

  De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Schoolgaande kinderen en jongeren zijn minstens twaalf weken vrij in een schooljaar. De school stelt de vakantiedata ruim van te voren vast. U wordt daarom geacht in deze periode uw gezinsvakantie te plannen.

 • Veelgestelde vragen jongeren 18-

  Vragen? Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Kan je het antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op.

 • Relevante websites

  Bekijk de volgende websites voor meer informatie.