Veelgestelde vragen jongeren 18+

Vragen? Bekijk eerst de veelgestelde vragen. Kun je het antwoord niet vinden? Neem dan contact met ons op.

Waarom moet ik een startkwalificatie hebben?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als jongeren van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. Jongeren van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van het Doorstroompunt om toch een startkwalificatie te halen.

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en de kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.
De kwalificatieplicht komt na de leerplicht. Die loopt tot en met het einde van het schooljaar waarin je 16 jaar wordt. De kwalificatieplicht duurt tot de dag dat je een startkwalificatie hebt gehaald. Of tot de dag dat je 18 jaar wordt.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zijn niet meer verplicht om een startkwalificatie te halen of naar school te gaan. Toch vergroot een diploma de kansen op de arbeidsmarkt. Daarom werken scholen en gemeenten samen met Doorstroompunt-regio's. Een doorstroomcoach helpt bij het terugkeren naar een passende opleiding, of naar een combinatie van school en werk. Of bij het vinden van andere hulp of zorg.

Wat gebeurt er als ik zonder diploma van school ga?

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, hoeven niet meer verplicht naar school. Maar als een jongere tussen 18 en 23 jaar van school gaat zonder startkwalificatie, meldt de school dit wel bij de gemeente. De gemeente geeft de melding door aan het Doorstroompunt. Een doorstroomcoach probeert in contact te komen met jou om toch een geschikte opleiding, werk of een leerbaan te vinden. 

Wat doet een Doorstroomcoach?

De doorstroomcoach bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden zijn. Ook als de jongere problemen heeft kan de doorstroomcoach helpen, bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de doorstroomwetgeving is dat de jongere naar school gaat of een baan heeft.

Kan ik een tussenjaar nemen?

Je mag een tussenjaar nemen wanneer je aan de kwalificatieplicht voldoet en minimaal 16 jaar bent. De overheid verwacht dus dat je minimaal een havo, vwo of MBO-diploma (niveau 2 of hoger) op zak hebt. Heb je dit niet? Dan ben je minimaal tot je 18e verplicht om naar school te gaan.

Ik heb hulp nodig bij het vinden van een opleiding, bij wie kan ik terecht?

De doorstroomcoaches van Leerrecht kunnen je gratis helpen. Zij gaan met je in gesprek en kijken samen met jou naar mogelijkheden om weer naar school te gaan. Bel voor een afspraak naar (010) 248 4040  of vul het contactformulier in.

Kan ik kiezen voor een combinatie van leren en werken?

Ja, daarvoor is een Beroeps Begeleidende Leerwegopleiding (BBL) bij een ROC mogelijk.

Ik ben 18 jaar en ik heb gehoord dat ik nog een startkwalificatie moet halen. Betekent dit dat ik nog naar school moet?

Nee, je bent ouder dan 18 en dus ben je niet meer verplicht om naar school te gaan. Je bent dit ook niet verplicht als je nog geen startkwalificatie hebt behaald en dus geregistreerd staat als voortijdig schoolverlater.

Er zijn echter goede redenen om alsnog jouw startkwalificatie te halen:

  1. Met een MBO diploma (of hoger) heb je echter een veel betere positie op de arbeidsmarkt. Je vindt makkelijker een baan en verdient over het algemeen beter. Dit merk je vooral als je wat ouder wordt. Je uurloon gaat dan omhoog en daardoor ben je een stuk minder interessant voor werkgevers om “ongeschoold werk” te doen.
  2. Je komt als jongere (onder de 27) niet in aanmerking voor een bijstandsuitkering, want je valt onder de zogenaamde scholingsplicht),

Daarom is ons advies om verder te leren als je dat kunt. Besluit je om niet meer naar school te gaan, dan zal het Doorstroompunt je tot je 23ste verjaardag regelmatig benaderen om te informeren naar je situatie.

Ik heb gehoord dat ik tot mijn 23e verjaardag kwalificatieplichtig ben en naar school moet. Klopt dat?

Nee, dat klopt niet. Je bent kwalificatieplichtig tot je 18e verjaardag. Wel  verwacht de overheid dat je na je achttiende verjaardag nog naar school gaat om tenminste een startkwalificatie te behalen. Wanneer je niet meer naar school gaat, ben je niet in overtreding. Het is echter wel onverstandig, omdat je zonder beroepsdiploma alleen maar in aanmerking komt voor ongeschoold werk. Ons advies is om na je achttiende verjaardag verder te leren als je dat kunt. Bovendien heb je als jongere zonder startkwalificatie geen recht op een uitkering, want je krijgt te maken met de zogenaamde ‘scholingsplicht’.

Wat kost het eigenlijk om naar school te gaan? Moet ik schoolgeld betalen als ik naar school ga?

Jongeren onder de 18 betalen geen schoolgeld, jongeren boven de 18 betalen wel schoolgeld. Het bedrag dat je moet betalen is vastgesteld door DUO. Op de website van www.duo.nl staat meer informatie over het te betalen schoolgeld per jaar voor een voltijds MBO opleiding. Je betaalt het aan DUO, niet aan de school. Naast het schoolgeld betaal je aan de school nog boekengeld en (afhankelijk van de opleiding) extra bijdragen voor kleding en/of materialen. Je ontvangt na je achttiende bij het volgen van een voltijds opleiding wel studiefinanciering. Volg je een BBL-opleiding (1 dag school en 4 dagen in de week werken) dan betaal je een lager bedrag aan schoolgeld.
 

Heb ik recht op studiefinanciering als ik naar school ga?

Ja, als je ouder bent dan 18 jaar en je volg een voltijdsopleiding aan een ROC of een door bij de overheid geregistreerde opleiding. In dat geval heb je recht op studiefinanciering. Studiefinanciering bestaat in de regel uit een basisbeurs, een aanvullende beurs en een studentenreisproduct (OV-jaarkaart). De hoogte is afhankelijk van je woonsituatie en het inkomen van je ouders. Op welk bedrag je recht hebt kun je berekenen op de website van DUO: www.duo.nl. Natuurlijk kun je met je vragen over studiefinanciering ook terecht bij de RMC.

Ik wil naar het MBO, maar wat is eigenlijk het verschil tussen BOL en BBL.

BOL staat voor Beroeps Opleidende Leerweg. Je volgt een voltijds opleiding aan het MBO waarbij je 4 dagen in de week naar school gaat en daarnaast stage loopt. Boven je achttiende verjaardag heb je recht op studiefinanciering om je studie te betalen. BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Je werkt 4 dagen in de week bij een erkend leerbedrijf en volgt 1 dag in de week les via het ROC. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbaan. Let op:  lang niet alle opleidingen worden aangeboden als BBL-opleiding. Het Doorstroompunt kan je helpen om  de mogelijkheden op een rijtje te zetten. Een overzicht van alle erkende leerbedrijven vind je op www.stagemarkt.nl

Welke scholen zijn er in de regio en kan ik op elke school iedere opleiding volgen?

In deze regio zijn er verschillende MBO scholen die bekend staan als ROC’s. 
Grote ROC’s in deze regio zijn het Albeda College, Zadkine, Mondriaan, Da Vinci College, STC, TCR en GLR. 
ROC’s verzorgen MBO opleidingen op de 4 beroepsniveaus in zowel voltijd (BOL) als via het lerend werken (BBL). Niet alle opleidingen worden op iedere school aangeboden.  Zo kan het zijn dat je voor een opleiding naar een andere plaats moet reizen. Sommige opleidingen worden alleen aangeboden via een Agrarisch Opleidings Centrum (AOC), zoals het Lentiz, het Wellant College en Yuverta. Deze scholen verzorgen opleidingen zoals hovenier, voedseltechnologie, dierenartsassistent, paardenhouderij, paardensport en outdoor.